Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiana opisu na wyświetlaczu telefonu Cisco SPA 9xx

Dotyczy: Cisco/Linksys SPA 921, SPA 922, SPA 941, SPA 942, SPA 962

Jeżeli chcemy aby na ekranie telefonu widniał opis stacji (telefonu), wówczas powinniśmy wykonać następujące czynności:

  1. Logujemy się na stronę WWW urządzenia, jako administrator – najprościej poprzez podanie w pasku adresu przeglądarki:
    http://adres.ip.urządzenia/admin, na przykład http://192.168.1.12/admin
  2. Wybieramy zakładkę: Phone
  3. W polu: Station Name – wpisujemy opis jaki ma się pojawić na telefonie
  4. Naciskamy przycisk: Submint All changes.

Po wykonaniu tych czynności urządzenie się ponownie uruchomi.

Strona iCargo na Facebook

Dostępna jest już strona iCargo na Facebook: https://www.facebook.com/pages/iCargo/195592593809775
W ramach strony będziemy publikować wszelkie informacje:

  • o nowych filmach instruktażowych,
  • dotyczące zmian w nowych wersjach iCargo,
  • wiele innych aktualności związanych nie tylko z iCargo ale także z całą branżą TLS.

Poprzez stronę na Facebook, chcemy utrzymać lepszy kontakt i dać możliwość wypowiedzenia się w mediach socjalnych użytkownikom naszych programów.

PostgreSQL: kopia i odtworzenie całej bazy danych

Tworzenie kopii całej bazy danych

Kopię całej bazy danych najkorzystniej jest wykonać z konta użytkownika postgres, poprzez wydanie polecenia:
pg_dumpall > nazwa_pliku_kopii

Odtworzenie całej bazy danych

Odtworzenie całej bazy danych najkorzystniej jest wykonać z konta użytkownika postgres, poprzez wydanie polecenia:
psql -f nazwa_pliku_kopii postgres