Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Nowa strona

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy nową stronę internetową.
Zdajemy sobie sprawę, że może mieć jeszcze pewne niedoskonałości, ale jej celem jest prezentacja nowego oblicza firmy. ONTP.NET nastawione jest na sprzedaż produktów programistycznych w modelu abonamentowym.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Nowy wizerunek ONTP.NET

Nowa strategia, nowy wizerunek.
Zrealizowaliśmy kolejny etap z przyjętej strategii rozwoju ONTP.NET. W ramach, tego etapu został opracowany dokument Identyfikacji wizualnej ONTP.NET, standaryzujący wszystkie elementy wizerunku firmy.
Opracowane zostało również nowe logo i szablon strony internetowej.

Kierunek NewConnect

W ramach programu JOSEFIN pozyskaliśmy dofinansowanie na opracowanie strategi rozwoju i finansowania dalszych działań ONTP.NET.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że ONTP.NET ponad 90% dochodu inwestuje w prace badawczo rozwojowe nad nowym oprogramowaniem. Z opracowanej strategii wynika, że dalsze inwestowanie w innowacyjne produkty wymaga przekształcenia firmy do Spółki Akcyjnej oraz debiutu na NewConnect.

PKI: Jak zdjąć hasło z certyfikatu SSL

Kiedy wygenerujemy certyfikat w centrum certyfikacji, na przykład na potrzeby VPN, standardowo jest on zabezpieczony hasłem jakie podajemy przy tworzeniu certyfikatu. Często trzeba usunąć hasło, ponieważ użytkownicy go nie potrzebują, lub tak im się wydaje 🙂

W tym celu najpierw musimy upewnić się, że posiadamy narzędzia z pakietu OpenSSL. Narzędzia te są dostępne chyba na wszystkie możliwe platformy, ale my opiszemy jak pobrać w Debianie.

Logujemy się na konto root i wydajemy polecenie:
apt-get install openssl
Jeżeli mamy juz zainstalowany OpenSSL, to wydajemy polecenie:
openssl rsa -in clientkey.pem -out clientkey.pem
gdzie:

 • -in clientkey.pem – plik z kluczem zabezpieczonym hasłem
 • -out clientkey.pem – plik po zdjęciu hasła, proszę zwrócić uwagę, że nazwa jest taka sama (co oznacza, że plik zabezpieczony hasłem zostanie nadpisany przez plik bez hasła)

Ustawianie strefy czasowej Cisco SPA-9xx, PAP2

Dotyczy: Cisco/Linksys SPA 921, SPA 922, SPA 941, SPA 942, SPA 962

Jeżeli używamy automatycznego ustawiania czasu z serwera czasu (patrz wyżej), wówczas dobrze jest ustawić prawidłowa strefę czasową. W tym celu powinniśmy wykonać następujące czynności:

 1. Logujemy się na stronę WWW urządzenia, jako administrator – najprościej poprzez podanie w pasku adresu przeglądarki:
  http://adres.ip.urządzenia/admin, na przykład http://192.168.1.12/admin
 2. Przełączamy interfejs konfiguracyjny do trybu zaawansowanego poprzez kliknięcie na link advanced lub podanie w pasku adresu przeglądarki:
  http://adres.ip.urządzenia/admin/advanced, na przykład http://192.168.1.12/admin/advanced
 3. Wybieramy zakładkę: Regional.
 4. Ustawiamy w polu Time Zone: wartość odpowiednia dla kraju. W Polsce: GMT:+01:00
 5. Naciskamy przycisk: Submint All changes.

Po wykonaniu tych czynności urządzenie się ponownie uruchomi.

Automatyczne ustawianie czasu telefonu Cisco SPA-9xx, PAP2 (Synchronizacja z zegarem atomowym)

Dotyczy: Cisco/Linksys SPA 921, SPA 922, SPA 941, SPA 942, SPA 962, PAP2

Znakiem czasu jest to, że jesteśmy przyzwyczajeni już do stanu, że to urządzenia “pamiętają” o tym, iż na wiosnę i na jesieni, same mają zmienić swój czas z zimowego na letni i na odwrót. Ba same potrafią ustalić jaki jest dzień i która jest godzina.

Jeżeli chcemy, żeby nasz telefon miał automatycznie ustawiany czas, który jest pobierany z atomowego wzorca czasu, powinniśmy wykonać następujące czynności:

 1. Logujemy się na stronę WWW urządzenia, jako administrator – najprościej poprzez podanie w pasku adresu przeglądarki:
  http://adres.ip.urządzenia/admin, na przykład http://192.168.1.12/admin
 2. Przełączamy interfejs konfiguracyjny do trybu zaawansowanego poprzez kliknięcie na link advanced lub podanie w pasku adresu przeglądarki:
  http://adres.ip.urządzenia/admin/advanced, na przykład http://192.168.1.12/admin/advanced
 3. W zakładce System w polu Primary NTP Server: ustawiamy adres serwera czasu w lokalnej sieci, na przykład 192.168.1.1, jeżeli takowego serwera nie posiadamy to możemy ustawić serwer czasu jako jeden z publicznie dostępnych, na przykład: 0.pool.ntp.org
  więcej informacji o serwerach czasu jest na stronie: http://www.pool.ntp.org (strona w języku angielskim)
 4. Oczywiście możemy także ustawić zapasowy serwer czasu. W tym celu analogicznie do poprzedniego: w zakładce System w polu Secondary NTP Server: ustawiamy adres serwera czasu w lokalnej sieci, na przykład 192.168.2.200, jeżeli takowego serwera nie posiadamy to możemy ustawić serwer czasu jako jeden z publicznie dostępnych, na przykład: 1.pool.ntp.org
 5. Naciskamy przycisk: Submint All changes.

Po wykonaniu tych czynności urządzenie się ponownie uruchomi.

Ręczne ustawienie i zmiana czasu (Cisco SPA-9xx, PAP2)

Dotyczy: Cisco/Linksys SPA 921, SPA 922, SPA 941, SPA 942, SPA 962

Najprostszym rozwiązaniem jest ręczne ustawienie daty i godziny w telefonie. Jak to zrobić:

 1. Logujemy się na stronę WWW urządzenia, jako administrator – najprościej poprzez podanie w pasku adresu przeglądarki:
  http://adres.ip.urządzenia/admin, na przykład http://192.168.1.12/admin
 2. Wybieramy zakładkę: Regional.
 3. W polu: Set Local Date (mm/dd): ustawiamy bieżący miesiąc i dzień w formacie 02/26 (26. lutego).
 4. W polu: Set Local Time (HH/mm): ustawiamy godzinę, na przykład: 13:43.
 5. Naciskamy przycisk: Submint All changes.

Proszę pamiętać, że przy w takim rozwiązaniu, po każdym zaniku napięcia będziemy musieli ponownie ustawiać datę i godzinę.

PostreSQL: Obliczanie rozmiaru tabeli na dysku

Jeżeli zajdzie potrzeba określenia ile miejsca na dysku zajmuje konkretna tabela bazy danych, to możemy w tym celu użyć następujących funkcji:

 • pg_relation_size() – zwraca w bajtach rozmiar samej tabeli na dysku.
 • pg_total_relation_size() – zwraca w bajtach rozmiar tabeli oraz indeksów na dysku

W celu wyświetlania danych w formacie przyjaznym dla człowieka, polecam użycie funkcji pg_size_pretty().

Wyświetlenie rozmiaru samej tabeli bez indeksów możemy wykonać poprzez podanie poniższego polecenia:
cc=# SELECT pg_size_pretty(pg_relation_size('crm_worklog'));

 pg_size_pretty
----------------
 4856 kB
(1 row)

Wyświetlenie rozmiaru tabeli i indeksów możemy wykonać poprzez podanie poniższego polecenia:
cc=# SELECT pg_size_pretty(pg_total_relation_size('crm_worklog'));

 pg_size_pretty
----------------
 5424 kB
(1 row)