Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Nowa strona

W dniu dzisiejszym opublikowaliśmy nową stronę internetową.
Zdajemy sobie sprawę, że może mieć jeszcze pewne niedoskonałości, ale jej celem jest prezentacja nowego oblicza firmy. ONTP.NET nastawione jest na sprzedaż produktów programistycznych w modelu abonamentowym.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Nowy wizerunek ONTP.NET

Nowa strategia, nowy wizerunek.
Zrealizowaliśmy kolejny etap z przyjętej strategii rozwoju ONTP.NET. W ramach, tego etapu został opracowany dokument Identyfikacji wizualnej ONTP.NET, standaryzujący wszystkie elementy wizerunku firmy.
Opracowane zostało również nowe logo i szablon strony internetowej.

Kierunek NewConnect

W ramach programu JOSEFIN pozyskaliśmy dofinansowanie na opracowanie strategi rozwoju i finansowania dalszych działań ONTP.NET.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że ONTP.NET ponad 90% dochodu inwestuje w prace badawczo rozwojowe nad nowym oprogramowaniem. Z opracowanej strategii wynika, że dalsze inwestowanie w innowacyjne produkty wymaga przekształcenia firmy do Spółki Akcyjnej oraz debiutu na NewConnect.

Serwis IT nowe wyzwania

Zakończyliśmy realizację projektu “Serwis IT nowe wyzwania”.

Projekt udało się zrealizować dzięki pozyskaniu dofinansowania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, PRIORYTET II LRPO „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych.

Założenia projektu

W związku z dynamicznym rozwojem firmy i dążeniem kierownictwa do ciągłego doskonalenia jakości usług Serwisu IT, konieczne stało się pozyskanie specjalistycznego doradztwa na temat sposobów zapewnienia i doskonalenia jakości świadczenia usług serwisu IT.

Cele projektu

Postawiliśmy sobie następujące cele:

 • Poprawę organizacji pracy Serwisu IT.
 • Poprawę i zagwarantowanie jakości usług serwisu IT.
 • Opracowanie specyfikacji zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi i zarządzania serwisem IT.

Wyniki

W ramach doradztwa udało się nam opracować:

 • Strategię reorganizacji Serwisu IT w celu dostosowania do świadczenia usług zgodnych ze standardami określonymi w normie ISO 20000.
 • Kompleksowe plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowych.
 • Strategię poprawy i zagwarantowania jakości usług Serwisu IT.

Finansowanie

Projekt udało się zrealizować dzięki pozyskaniu dofinansowania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, PRIORYTET II LRPO „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych.

Obelisk w CeMBe

Sukcesem zakończyło się wdrożenie infrastruktury telefonii IP opartej o serwer telekomunikacyjny Obelisk w firmie CeMBe z Zielonej Góry.

W ramach wdrożenia wykorzystany został serwer telekomunikacyjny Obelisk pełniący rolę tradycyjnej centrali telefonicznej oraz telefony VoIP.

Obelisk integruje:

 • łącze PRA
 • bramki GSM
 • linie VoIP

W ramach systemu zostały wdrożone moduły:

 • Graficznego konfiguratora centrali.
 • Raportowania pracy centrali.
 • Raportowania pracy operatorów.
 • Rozliczania kosztów połączeń telefonicznych.