Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Automatyczne ustawianie czasu telefonu Cisco SPA-9xx, PAP2 (Synchronizacja z zegarem atomowym)

Dotyczy: Cisco/Linksys SPA 921, SPA 922, SPA 941, SPA 942, SPA 962, PAP2

Znakiem czasu jest to, że jesteśmy przyzwyczajeni już do stanu, że to urządzenia “pamiętają” o tym, iż na wiosnę i na jesieni, same mają zmienić swój czas z zimowego na letni i na odwrót. Ba same potrafią ustalić jaki jest dzień i która jest godzina.

Jeżeli chcemy, żeby nasz telefon miał automatycznie ustawiany czas, który jest pobierany z atomowego wzorca czasu, powinniśmy wykonać następujące czynności:

 1. Logujemy się na stronę WWW urządzenia, jako administrator – najprościej poprzez podanie w pasku adresu przeglądarki:
  http://adres.ip.urządzenia/admin, na przykład http://192.168.1.12/admin
 2. Przełączamy interfejs konfiguracyjny do trybu zaawansowanego poprzez kliknięcie na link advanced lub podanie w pasku adresu przeglądarki:
  http://adres.ip.urządzenia/admin/advanced, na przykład http://192.168.1.12/admin/advanced
 3. W zakładce System w polu Primary NTP Server: ustawiamy adres serwera czasu w lokalnej sieci, na przykład 192.168.1.1, jeżeli takowego serwera nie posiadamy to możemy ustawić serwer czasu jako jeden z publicznie dostępnych, na przykład: 0.pool.ntp.org
  więcej informacji o serwerach czasu jest na stronie: http://www.pool.ntp.org (strona w języku angielskim)
 4. Oczywiście możemy także ustawić zapasowy serwer czasu. W tym celu analogicznie do poprzedniego: w zakładce System w polu Secondary NTP Server: ustawiamy adres serwera czasu w lokalnej sieci, na przykład 192.168.2.200, jeżeli takowego serwera nie posiadamy to możemy ustawić serwer czasu jako jeden z publicznie dostępnych, na przykład: 1.pool.ntp.org
 5. Naciskamy przycisk: Submint All changes.

Po wykonaniu tych czynności urządzenie się ponownie uruchomi.

Ręczne ustawienie i zmiana czasu (Cisco SPA-9xx, PAP2)

Dotyczy: Cisco/Linksys SPA 921, SPA 922, SPA 941, SPA 942, SPA 962

Najprostszym rozwiązaniem jest ręczne ustawienie daty i godziny w telefonie. Jak to zrobić:

 1. Logujemy się na stronę WWW urządzenia, jako administrator – najprościej poprzez podanie w pasku adresu przeglądarki:
  http://adres.ip.urządzenia/admin, na przykład http://192.168.1.12/admin
 2. Wybieramy zakładkę: Regional.
 3. W polu: Set Local Date (mm/dd): ustawiamy bieżący miesiąc i dzień w formacie 02/26 (26. lutego).
 4. W polu: Set Local Time (HH/mm): ustawiamy godzinę, na przykład: 13:43.
 5. Naciskamy przycisk: Submint All changes.

Proszę pamiętać, że przy w takim rozwiązaniu, po każdym zaniku napięcia będziemy musieli ponownie ustawiać datę i godzinę.

PostreSQL: Obliczanie rozmiaru tabeli na dysku

Jeżeli zajdzie potrzeba określenia ile miejsca na dysku zajmuje konkretna tabela bazy danych, to możemy w tym celu użyć następujących funkcji:

 • pg_relation_size() – zwraca w bajtach rozmiar samej tabeli na dysku.
 • pg_total_relation_size() – zwraca w bajtach rozmiar tabeli oraz indeksów na dysku

W celu wyświetlania danych w formacie przyjaznym dla człowieka, polecam użycie funkcji pg_size_pretty().

Wyświetlenie rozmiaru samej tabeli bez indeksów możemy wykonać poprzez podanie poniższego polecenia:
cc=# SELECT pg_size_pretty(pg_relation_size('crm_worklog'));

 pg_size_pretty
----------------
 4856 kB
(1 row)

Wyświetlenie rozmiaru tabeli i indeksów możemy wykonać poprzez podanie poniższego polecenia:
cc=# SELECT pg_size_pretty(pg_total_relation_size('crm_worklog'));

 pg_size_pretty
----------------
 5424 kB
(1 row)

PostreSQL: Obliczanie miejsca zajmowanego na dysku przez bazę danych

Informacje o rozmiarze bazy danych zajmowanym na dysku możemy uzyskać poprzez wywołanie funkcji:
pg_database_size()

Powyższa funkcja podaje rozmiar w bajtach, co z reguły jest mało przyjazne dla człowieka. W związku z tym polecam użycie funkcji
pg_size_pretty()

Powyższa funkcja dokona konwersji wyświetlanych danych do formatu przyjaznego dla człowieka.
SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('cc'));

W wyniku otrzymamy, na przykład:

pg_size_pretty
----------------
35 MB

PostreSQL: Jak znaleźć największą tabelę w bazie danych?

Niejednokrotnie zetknąłem się z potrzebą znalezienia największej tabeli w bazie danych. Zadanie to można wykonać stosunkowo prosto w następujących krokach:

1. Logujemy się do bazy danych PostgreSQL, na przykład:

psql baza_do_sprawdzenia_największej_tabeli

2. Wydajemy polecenie SQL:

SELECT relname, relpages FROM pg_class ORDER BY relpages DESC limit 1;

W wyniku otrzymamy na przykład:

relname | relpages
---------------------------------+----------
crm_log | 583