Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Transport Spedycja Logistyka

Branża Transport Spedycja Logistyka
Od ponad 11 lat dostarczamy usługi i programy do zarządzania firmami branży TSL. Skutecznie wdrażamy program spedycyjny iCargo, serwery SMS, Fax, telefoniczne.Photo credit: Express Monorail / Foter / CC BY-NC-ND

ONTP.NET od 14 lat dostarcza rozwiązania dla Branży Transport Spedycja Logistyka (TSL).

Z naszych rozwiązań skorzystało już ponad 1500 spedytorów i ponad 20000 kierowców.

W 2011 roku na rynek wprowadziliśmy iCargo, nasz najbardziej dojrzały i najbardziej rozwinięty system do kompleksowej obsługi firm branży TSL. Opracowaliśmy go bazując na wieloletnich doświadczeniach oraz wielu wdrożonych aplikacjach i usługach. Obecnie, korzystając ze wzajemnej wymiany doświadczeń z naszymi klientami, wciąż dynamicznie rozwijamy iCargo.

Skutecznie wdrażamy rozwiązania serwerowe oparte o Linux:

  • Serwery SMS,
  • Serwery Fax,
  • Serwery telekomunikacyjne,
  • Systemy automatycznych kopii bezpieczeństwa,
  • Centrale telefoniczne.

Świadczyliśmy także liczne usługi eksperckie dotyczące:

  • optymalizacji obiegu dokumentów w firmach branży TSL,
  • wyboru systemów i urządzeń do obsługi magazynu,
  • migracji systemów Windows do Linux,
  • wdrożenia wirtualizacji KVM,
  • konsolidacji usług do klastrów i chmur.

Na stronie Referencje mogą Państwo zapoznać się z opiniami, dotyczącymi między innymi naszych rozwiązań dla Branży Transport Spedycja Logistyka.