Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Know-how

Legenda:

skill_matrix_0 Brak wiedzy.
skill_matrix_1 Znajomość podstaw, udział w pojedynczym projekcie.
skill_matrix_2 Wystarczająca wiedza, udział w projektach.
skill_matrix_3 Zaawansowana wiedza, wiodący udział w wielu projektach.
skill_matrix_4 Ekspert, wiodący udział w kilkunastu projektach.

Skills matrix – programowanie

Technologia Umiejętności
AJAX skill_matrix_3
Bash scripting skill_matrix_3
Java skill_matrix_3
Java EE skill_matrix_3
jQuery skill_matrix_3
PHP skill_matrix_2
PostgreSQL skill_matrix_4
Python skill_matrix_3
XML skill_matrix_3

Skills matrix – metodologie i narzędzia projektowe

Technologia Umiejętności
Agile Development: SCRUM skill_matrix_3
Continous integration: Hudson, Jenkins skill_matrix_3
GIT skill_matrix_3
Maven skill_matrix_3

Skill matrix – administrowanie

Technologia Umiejętności
Amavis skill_matrix_3
Apache skill_matrix_3
Asterisk PBX skill_matrix_4
Jabber skill_matrix_2
Cisco skill_matrix_2
Cloud Computing skill_matrix_2
Database Administration skill_matrix_3
Debian skill_matrix_4
DOS skill_matrix_4
JBoss EAP skill_matrix_3
KVM Virtualization skill_matrix_4
Linux skill_matrix_4
Microsoft Internet Information Services skill_matrix_1
Microsoft Power Shell skill_matrix_1
Microsoft Windows XP, 7, 8 skill_matrix_3
Microsoft Sharepoint skill_matrix_2
Microsoft Windows Server skill_matrix_2
Moodle skill_matrix_2
OVH Serwery dedykowane skill_matrix_4
OVH Dedicated Cloud skill_matrix_3
OVH Web Hosting skill_matrix_4
OVH Servery VPS skill_matrix_4
Postfix skill_matrix_3
PostgreSQL skill_matrix_4
Spamassassin skill_matrix_3
Ubuntu skill_matrix_4
Web Hosting skill_matrix_3
Website Management skill_matrix_3
VMvare Virtualization skill_matrix_2