Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Umowy stałej opieki serwisowej

Baner Umowy stałej opieki serwisowej

Preferujemy współpracę w oparciu o umowy stałej opieki serwisowej, takie podejście pozwala nam na zarządzanie usługami IT tak, aby ciągłe zwiększać jakość świadczonych przez Państwa usług biznesowych. Przekazanie infrastruktury informatycznej dla jednego zespołu administratorów pozwoli na przejście z reaktywnego podejścia na poziomie oddzielnych komponentów, do centralnie zarządzanego, zorientowanego na usługi środowiska, co dalej pozwala na ustalenie wspólnych celów dla IT i biznesu i zapewnienie wymaganej wydajności i dostępności usług krytycznych dla biznesu.

Obecnie technologie informatyczne stanowią główny środek służący do osiągania celów korporacyjnych. Biznes potrzebuje wsparcia w zarządzaniu infrastrukturą IT, aby w sposób efektywny kosztowo poprawić jej jakość i funkcjonalność.

W celu zapewnienia jak najlepszej dostępności usług działamy w oparciu o najlepsze praktyki zawarte w ISO 2000 oraz ITIL. Każdy incydent jest rejestrowany w naszym systemie zarządzania usługami: Idea 1. Dla każdego incydentu rejestrowana jest godzina zgłoszenia, godzina przystąpienia do pracy nad jego usunięciem i czas pracy poświęcony na jego usunięcie. Do obsługi incydentu wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie Administratorów IT oraz informacje zgromadzone w naszej bazie wiedzy. Klienci są na bieżąco informowani mailem o postępie prac nad incydentem. Powyższe umożliwia szczegółowe analizy dotyczące poszczególnych incydentów, ale także dostępności usługi jako całości.

Dla stałych klientów stosujemy preferencyjne warunki współpracy i ceny usług dodatkowych.