Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Outsourcing IT

Outsourcing IT

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili: powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my. Henry Ford, 1923

Outsourcing IT to usługi polegające na przejęciu przez ONTP.NET bieżącego zarządzania środowiskami aplikacyjnymi oraz wykorzystywaną przez nie infrastrukturą, jak serwery, pamięci masowe, sieci itd. Outsourcing oznacza strategiczną współpracę, która jest korzystna dla obu stron: Ciebie i ONTP.NET. Umowa o świadczenie usług outsourcingu może przewidywać przejęcie przez ONTP.NET zarządzanie i utrzymanie zasobów IT. Fundamentalnymi elementami współpracy są:

  • gwarancja poziomu jakości usług,
  • procedury służące utrzymaniu jakości usług na wysokim poziomie,
  • metody pomiaru i oceny jakości świadczonych usług.

Outsourcing IT pozwoli Ci

  • obniżyć koszty operacyjne,
  • poprawić rentowność,
  • rozwijać usługi IT wraz z rosnącymi potrzebami biznesowymi,
  • skupić się na sprawach biznesowych, pozostawiając sprawy technologiczne w rękach specjalistów,
  • zapewnić prowadzonemu biznesowi ciągłość i przewidywalność,
  • uzyskać dostęp do wiedzy i porad ekspertów.

Działamy w oparciu o najlepsze praktyki zawarte w ISO 2000 oraz ITIL V2.