Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zdalna administracja i wsparcie

Usługi zdalnej administracji i wsparcia użytkowników pozwalają na:

 • opiekę nad aplikacjami i infrastrukturą przez specjalistów ONTP.NET na odległość,
 • koniec problemów ze znalezieniem lokalnych specjalistów,
 • skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie i usunięcia problemu,
 • obniżenie kosztów, poprzez brak kosztów dojazdu,
 • ograniczenie skali inwestycji i zmniejszenie kosztów operacyjnych,
 • ochronę środowiska.

W ramach zdalnego zarządzania ONTP.NET oferuje:

 • kompetentne zarządzanie aplikacjami biznesowymi i wykorzystywaną przez nie infrastrukturą,
 • zarządzanie systemami operacyjnymi i bazami danych wykorzystywanymi przez aplikacje,
 • monitorowanie i usuwanie problemów,
 • aktualizacje oprogramowania,
 • wsparcie użytkowników końcowych na stanowiskach pracy.

Narzędzia stosowane do pracy zdalnej:

 • Podstawowym narzędziem pracy Administratora IT jest konsola Linux, dostęp do niej uzyskujemy w sposób kodowany poprzez SSH i/lub VPN.
 • Ponadto wykorzystujemy dostęp do pulpitów stacji roboczych i serwerów Windows poprzez: