Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Czyszczenie DNS Cache w Windows

Czasami zdarza się, że witryna zmieniła adres lub coś wydarzyło się z DNS, wówczas system zapamiętuje w pamięci podręcznej systemu rozwiązywania nazw błędne przypisanie, żeby to wyczyścić można wydać polecenie:

ipconfig /flushdns

Polecenie trzeba wydać z poziomu Administratora systemu.

Odpowiednik kill, killall w Windows

Potrzeba

Czy zdarzyło się wam kiedyś przy czynnościach administracyjnych, że musieliście zabić wszystkie procesy danej aplikacji?

Ostatnio na pracującym serwerze Windows 2008 musiałem zaktualizować Firefox i nie mogłem doprosić się użytkowników terminalowych o zamknięcie przeglądarek, więc musiałem sobie poradzić inaczej.

Linux

W systemach unikowych, na przykład Linux jest to bardzo popularne polecenie:

kill – najczęściej używane w wariancie kill -9 pid do definitywnego zabicia procesu

Jest także polecenie killall, które służy do wysłania sygnału do wszystkich procesów danego programu. I tu znowu najczęściej do zabicia wszystkich procesów używa się polecenia killall -9, ale tym razem nie podajemy numeru procesu, tylko nazwę aplikacji, na przykład: killall -9 firefox.

Windows 2008

Odpowiednikiem w Windows jest polecenie taskkill. I tak, zabicie wszystkich procesów, wszystkich użytkowników, dla przeglądarki Firefox wygląda następująco:

taskkill /F /IM firefox.exe /t