Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

ccTOP – program dla Call center

Logo ccTOP

Oprogramowanie do obsługi firm lub działów: Contact Center, Call Center, Help Desk – zatrudniających dowolną ilość telemarketerów. System może być wdrożony w oparciu o jeden serwer telekomunikacyjny Obelisk wraz z zainstalowanym serwerem aplikacji ccTOP.

Typowe wdrożenie może obejmować opracowanie modułów:

  • CC-IN – obsługi połączeń przychodzących, na przykład: Infolinii, Help Desk.
  • mCC-IN – zarządzania kolejkami i monitoringu pracy agentów.
  • CC-OUT – obsługi połączeń wychodzących, na przykład do prowadzenia aktywnej sprzedaży przez telefon, badań rynku.
  • mCC-OUT – zarządzania akcjami sprzedażowymi i monitoringu pracy agentów.

Oferujemy tworzenie oprogramowania Call Center na życzenie.

Mamy szkielet systemu Call Center, który każdorazowo jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb.

Oprogramowanie dostarczamy z kodem źródłowym.

Minimalna wartość kontraktu na opracowanie i wdrożenie systemu Call Center to 30 000 PLN.

W ramach wdrożenia projektujemy i optymalizujemy warstwę sprzętową, sieciową oraz terminali VoIP.

Oprogramowanie zostało wykonane z użyciem technologii: Linux, Asterisk, Obelisk, Java EE. Dzięki czemu jest dobrze skalowalne, a jego wdrożenie nie pociąga za sobą nadmiernych kosztów dodatkowych.