Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Nowy wizerunek ONTP.NET

Nowa strategia, nowy wizerunek.
Zrealizowaliśmy kolejny etap z przyjętej strategii rozwoju ONTP.NET. W ramach, tego etapu został opracowany dokument Identyfikacji wizualnej ONTP.NET, standaryzujący wszystkie elementy wizerunku firmy.
Opracowane zostało również nowe logo i szablon strony internetowej.