Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Czyszczenie DNS w macOS, OS X

Czasami zdarza się, że witryna zmieniła adres lub coś wydarzyło się z DNS, wówczas system zapamiętuje w pamięci podręcznej systemu rozwiązywania nazw błędne przypisanie, żeby to wyczyścić można wydać polecenie (w zależności od wersji systeu):

  • dscacheutil -flushcache
  • lookupd -flushcache

Polecenie trzeba wydać z poziomu Administratora systemu.

Czyszczenie DNS Cache w Windows

Czasami zdarza się, że witryna zmieniła adres lub coś wydarzyło się z DNS, wówczas system zapamiętuje w pamięci podręcznej systemu rozwiązywania nazw błędne przypisanie, żeby to wyczyścić można wydać polecenie:

ipconfig /flushdns

Polecenie trzeba wydać z poziomu Administratora systemu.

Odpowiednik kill, killall w Windows

Potrzeba

Czy zdarzyło się wam kiedyś przy czynnościach administracyjnych, że musieliście zabić wszystkie procesy danej aplikacji?

Ostatnio na pracującym serwerze Windows 2008 musiałem zaktualizować Firefox i nie mogłem doprosić się użytkowników terminalowych o zamknięcie przeglądarek, więc musiałem sobie poradzić inaczej.

Linux

W systemach unikowych, na przykład Linux jest to bardzo popularne polecenie:

kill – najczęściej używane w wariancie kill -9 pid do definitywnego zabicia procesu

Jest także polecenie killall, które służy do wysłania sygnału do wszystkich procesów danego programu. I tu znowu najczęściej do zabicia wszystkich procesów używa się polecenia killall -9, ale tym razem nie podajemy numeru procesu, tylko nazwę aplikacji, na przykład: killall -9 firefox.

Windows 2008

Odpowiednikiem w Windows jest polecenie taskkill. I tak, zabicie wszystkich procesów, wszystkich użytkowników, dla przeglądarki Firefox wygląda następująco:

taskkill /F /IM firefox.exe /t

ONTP.NET i Platforma SerwerSMS.pl dla firm transportowych i spedycyjnych

Firmy ONTP.NET i Platforma SerwerSMS.pl przygotowały model abonamentu na usługi wysyłki i odbioru SMS dedykowany dla firm transportowych i spedycyjnych. Powiadomienia SMS zostały zintegrowane z oprogramowaniem iCargo, które umożliwia skuteczne zarządzanie firmą spedycyjną i transportową lub działem odpowiedzialnym za logistykę w każdej firmie.

iCargo to produkt polskiej firmy ONTP.NET Sp. z o.o., która już od ponad 11 lat dostarcza skutecznie rozwiązania dla branży TSL. Oprogramowanie udostępniane jest w dwóch modelach: opłat miesięcznych i zakupu licencji. iCargo umożliwia obsługę zleceń spedycyjnych i transportowych, wizualizację na mapach Google, fakturowanie zleceń, fakturowanie innej sprzedaży, zapisywanie faktur zakupu oraz obsługę płatności. Oprogramowanie wspiera również windykację. Wbudowane funkcje intranetu, dysku sieciowego, czy też CRM poszerzają użytkowe możliwości programu.

„Współpraca z Platformą SerwerSMS.pl pozwoliła nam na uzupełnienie rozbudowanych funkcji komunikacyjnych oprogramowanie iCargo takich jak: e-mail, fax, Jabber, Google Talk o nowy kanał komunikacji: SMS. Dzięki temu jeszcze łatwiej i sprawniej można utrzymać relacje z kierowcami i klientami. W opinii naszych klientów iCargo jest systemem bardzo przydatnym, posiadającym wiele funkcji, ale jednocześnie łatwym w obsłudze.” – powiedział Tomasz Karczewski, Prezes ONTP.NET Sp. z o.o.

Coraz więcej firm transportowych i spedycyjnych wyposaża swoje pojazdy w urządzenia do mobilnej komunikacji. W większości przypadków pracownicy działu Back Office komunikują się ze swoją flotą przy użyciu sieci mobilnych, umożliwiających przesył danych, najczęściej GPRS (General Packet Radio Service). Niestety kierowcy, którzy są najczęściej w ruchu mogą znajdować się na terenie pozbawionym dostępu do mobilnych sieci szerokopasmowych. Dużo szerszy zasięg posiada sieć komórkowa, dzięki której można nawiązywać połączenia głosowe oraz odbierać i wysyłać SMS-y. Dlatego wykorzystywanie powiadomień SMS w łączności między spedytorem, flotą a klientami jest bardziej niezawodne i skuteczne, niż w modelu komunikacji opartej wyłącznie o sieć mobilną.

„Wykorzystanie SMS-ów w branży spedycyjno-transportowej wpływa na obniżenie kosztów połączeń telefonicznych oraz zwiększenie efektywności realizacji usług. Bardzo ważne dla przedsiębiorstw działających w tym obszarze są również kwestie bezpieczeństwa kierowców, całej floty oraz powierzonych przesyłek. Dzięki możliwość prowadzenia dwukierunkowej komunikacji alarmowej z wykorzystaniem SMS-ów spedytor może szybko podjąć działania związane z ochroną pracowników oraz mienia. Dzięki wprowadzeniu komunikacji SMS firma zwiększa swoją konkurencyjność, ponieważ poprawia się satysfakcja z realizacji usług logistycznych zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy. – powiedział Artur Sadowski, Menadżer ds. Rozwoju, Platforma SerwerSMS.pl

Sprawne zarządzanie transportem wymaga efektywnego przepływu informacji. Zmieniające się warunki na drodze, utrudnienia w ruchu, awarie taboru, wypadki i kolizje, absencja kierowców – to wszystko sprawia, że masowa komunikacja SMS od dyspozytorów do kierowców może znacząco usprawnić realizowanie usług spedycyjnych i transportowych.

Zobacz też

iCargo 11.x

Jedenasta odsłona iCargo przynosi wiele zmian, większość z nich dotyczy optymalizacji pracy i przyspieszenia wykonywania działań.
Wszystko dzięki cennym uwagom użytkowników iCargo. Dziękujemy za cenne uwagi i liczymy, ze w przyszłości współpraca będzie układać się równie owocnie.

Przewijaj, cofaj, słuchaj bajek, jak chcesz

Uruchomiliśmy nowe funkcje przy słuchaniu bajek:

  • Przewinięcie o 15s – wciśnięcie przycisku 1 na klawiaturze telefonu spowoduje przesunięcie odtwarzania bajki w przód o 15 sekund.
  • Cofnięcie o 15s – wciśnięcie przycisku 3 na klawiaturze telefonu spowoduje cofnięcie odtwarzania bajki o 15 sekund..
  • Pauza – wciśnięcie przycisku 7 na klawiaturze telefonu spowoduje zatrzymanie odtwarzania bajki. Ponowne wciśnięci przycisku 7 na klawiaturze telefonu wznowi odtwarzanie bajki.
  • Koniec – wciśnięcie przycisku 9 na klawiaturze telefonu spowoduje zakończenie odtwarzania bajki.