Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Przewijaj, cofaj, słuchaj bajek, jak chcesz

Uruchomiliśmy nowe funkcje przy słuchaniu bajek:

  • Przewinięcie o 15s – wciśnięcie przycisku 1 na klawiaturze telefonu spowoduje przesunięcie odtwarzania bajki w przód o 15 sekund.
  • Cofnięcie o 15s – wciśnięcie przycisku 3 na klawiaturze telefonu spowoduje cofnięcie odtwarzania bajki o 15 sekund..
  • Pauza – wciśnięcie przycisku 7 na klawiaturze telefonu spowoduje zatrzymanie odtwarzania bajki. Ponowne wciśnięci przycisku 7 na klawiaturze telefonu wznowi odtwarzanie bajki.
  • Koniec – wciśnięcie przycisku 9 na klawiaturze telefonu spowoduje zakończenie odtwarzania bajki.