Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Serwis IT nowe wyzwania

Zakończyliśmy realizację projektu “Serwis IT nowe wyzwania”.

Projekt udało się zrealizować dzięki pozyskaniu dofinansowania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, PRIORYTET II LRPO „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych.

Założenia projektu

W związku z dynamicznym rozwojem firmy i dążeniem kierownictwa do ciągłego doskonalenia jakości usług Serwisu IT, konieczne stało się pozyskanie specjalistycznego doradztwa na temat sposobów zapewnienia i doskonalenia jakości świadczenia usług serwisu IT.

Cele projektu

Postawiliśmy sobie następujące cele:

  • Poprawę organizacji pracy Serwisu IT.
  • Poprawę i zagwarantowanie jakości usług serwisu IT.
  • Opracowanie specyfikacji zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi i zarządzania serwisem IT.

Wyniki

W ramach doradztwa udało się nam opracować:

  • Strategię reorganizacji Serwisu IT w celu dostosowania do świadczenia usług zgodnych ze standardami określonymi w normie ISO 20000.
  • Kompleksowe plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowych.
  • Strategię poprawy i zagwarantowania jakości usług Serwisu IT.

Finansowanie

Projekt udało się zrealizować dzięki pozyskaniu dofinansowania w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, PRIORYTET II LRPO „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych.