Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiana opisu na wyświetlaczu telefonu Cisco SPA 9xx

Dotyczy: Cisco/Linksys SPA 921, SPA 922, SPA 941, SPA 942, SPA 962

Jeżeli chcemy aby na ekranie telefonu widniał opis stacji (telefonu), wówczas powinniśmy wykonać następujące czynności:

  1. Logujemy się na stronę WWW urządzenia, jako administrator – najprościej poprzez podanie w pasku adresu przeglądarki:
    http://adres.ip.urządzenia/admin, na przykład http://192.168.1.12/admin
  2. Wybieramy zakładkę: Phone
  3. W polu: Station Name – wpisujemy opis jaki ma się pojawić na telefonie
  4. Naciskamy przycisk: Submint All changes.

Po wykonaniu tych czynności urządzenie się ponownie uruchomi.