Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Czyszczenie DNS w macOS, OS X

Czasami zdarza się, że witryna zmieniła adres lub coś wydarzyło się z DNS, wówczas system zapamiętuje w pamięci podręcznej systemu rozwiązywania nazw błędne przypisanie, żeby to wyczyścić można wydać polecenie (w zależności od wersji systeu):

 • dscacheutil -flushcache
 • lookupd -flushcache

Polecenie trzeba wydać z poziomu Administratora systemu.

Czyszczenie DNS Cache w Windows

Czasami zdarza się, że witryna zmieniła adres lub coś wydarzyło się z DNS, wówczas system zapamiętuje w pamięci podręcznej systemu rozwiązywania nazw błędne przypisanie, żeby to wyczyścić można wydać polecenie:

ipconfig /flushdns

Polecenie trzeba wydać z poziomu Administratora systemu.

Odpowiednik kill, killall w Windows

Potrzeba

Czy zdarzyło się wam kiedyś przy czynnościach administracyjnych, że musieliście zabić wszystkie procesy danej aplikacji?

Ostatnio na pracującym serwerze Windows 2008 musiałem zaktualizować Firefox i nie mogłem doprosić się użytkowników terminalowych o zamknięcie przeglądarek, więc musiałem sobie poradzić inaczej.

Linux

W systemach unikowych, na przykład Linux jest to bardzo popularne polecenie:

kill – najczęściej używane w wariancie kill -9 pid do definitywnego zabicia procesu

Jest także polecenie killall, które służy do wysłania sygnału do wszystkich procesów danego programu. I tu znowu najczęściej do zabicia wszystkich procesów używa się polecenia killall -9, ale tym razem nie podajemy numeru procesu, tylko nazwę aplikacji, na przykład: killall -9 firefox.

Windows 2008

Odpowiednikiem w Windows jest polecenie taskkill. I tak, zabicie wszystkich procesów, wszystkich użytkowników, dla przeglądarki Firefox wygląda następująco:

taskkill /F /IM firefox.exe /t

Zmiana opisu na wyświetlaczu telefonu Cisco SPA 9xx

Dotyczy: Cisco/Linksys SPA 921, SPA 922, SPA 941, SPA 942, SPA 962

Jeżeli chcemy aby na ekranie telefonu widniał opis stacji (telefonu), wówczas powinniśmy wykonać następujące czynności:

 1. Logujemy się na stronę WWW urządzenia, jako administrator – najprościej poprzez podanie w pasku adresu przeglądarki:
  http://adres.ip.urządzenia/admin, na przykład http://192.168.1.12/admin
 2. Wybieramy zakładkę: Phone
 3. W polu: Station Name – wpisujemy opis jaki ma się pojawić na telefonie
 4. Naciskamy przycisk: Submint All changes.

Po wykonaniu tych czynności urządzenie się ponownie uruchomi.

PostgreSQL: kopia i odtworzenie całej bazy danych

Tworzenie kopii całej bazy danych

Kopię całej bazy danych najkorzystniej jest wykonać z konta użytkownika postgres, poprzez wydanie polecenia:
pg_dumpall > nazwa_pliku_kopii

Odtworzenie całej bazy danych

Odtworzenie całej bazy danych najkorzystniej jest wykonać z konta użytkownika postgres, poprzez wydanie polecenia:
psql -f nazwa_pliku_kopii postgres

PKI: Jak zdjąć hasło z certyfikatu SSL

Kiedy wygenerujemy certyfikat w centrum certyfikacji, na przykład na potrzeby VPN, standardowo jest on zabezpieczony hasłem jakie podajemy przy tworzeniu certyfikatu. Często trzeba usunąć hasło, ponieważ użytkownicy go nie potrzebują, lub tak im się wydaje 🙂

W tym celu najpierw musimy upewnić się, że posiadamy narzędzia z pakietu OpenSSL. Narzędzia te są dostępne chyba na wszystkie możliwe platformy, ale my opiszemy jak pobrać w Debianie.

Logujemy się na konto root i wydajemy polecenie:
apt-get install openssl
Jeżeli mamy juz zainstalowany OpenSSL, to wydajemy polecenie:
openssl rsa -in clientkey.pem -out clientkey.pem
gdzie:

 • -in clientkey.pem – plik z kluczem zabezpieczonym hasłem
 • -out clientkey.pem – plik po zdjęciu hasła, proszę zwrócić uwagę, że nazwa jest taka sama (co oznacza, że plik zabezpieczony hasłem zostanie nadpisany przez plik bez hasła)

Ustawianie strefy czasowej Cisco SPA-9xx, PAP2

Dotyczy: Cisco/Linksys SPA 921, SPA 922, SPA 941, SPA 942, SPA 962

Jeżeli używamy automatycznego ustawiania czasu z serwera czasu (patrz wyżej), wówczas dobrze jest ustawić prawidłowa strefę czasową. W tym celu powinniśmy wykonać następujące czynności:

 1. Logujemy się na stronę WWW urządzenia, jako administrator – najprościej poprzez podanie w pasku adresu przeglądarki:
  http://adres.ip.urządzenia/admin, na przykład http://192.168.1.12/admin
 2. Przełączamy interfejs konfiguracyjny do trybu zaawansowanego poprzez kliknięcie na link advanced lub podanie w pasku adresu przeglądarki:
  http://adres.ip.urządzenia/admin/advanced, na przykład http://192.168.1.12/admin/advanced
 3. Wybieramy zakładkę: Regional.
 4. Ustawiamy w polu Time Zone: wartość odpowiednia dla kraju. W Polsce: GMT:+01:00
 5. Naciskamy przycisk: Submint All changes.

Po wykonaniu tych czynności urządzenie się ponownie uruchomi.