Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Kierunek NewConnect

W ramach programu JOSEFIN pozyskaliśmy dofinansowanie na opracowanie strategi rozwoju i finansowania dalszych działań ONTP.NET.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że ONTP.NET ponad 90% dochodu inwestuje w prace badawczo rozwojowe nad nowym oprogramowaniem. Z opracowanej strategii wynika, że dalsze inwestowanie w innowacyjne produkty wymaga przekształcenia firmy do Spółki Akcyjnej oraz debiutu na NewConnect.