Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

PostgreSQL: Zmiana hasła użytkownika

W celu zmiany hasła zwykłego użytkownika najłatwiej jest się zalogować do bazy danych i wydać polecenie:
alter user nazwa_uzytkownika with password 'nowe_haslo';