Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Ustawianie strefy czasowej Cisco SPA-9xx, PAP2

Dotyczy: Cisco/Linksys SPA 921, SPA 922, SPA 941, SPA 942, SPA 962

Jeżeli używamy automatycznego ustawiania czasu z serwera czasu (patrz wyżej), wówczas dobrze jest ustawić prawidłowa strefę czasową. W tym celu powinniśmy wykonać następujące czynności:

  1. Logujemy się na stronę WWW urządzenia, jako administrator – najprościej poprzez podanie w pasku adresu przeglądarki:
    http://adres.ip.urządzenia/admin, na przykład http://192.168.1.12/admin
  2. Przełączamy interfejs konfiguracyjny do trybu zaawansowanego poprzez kliknięcie na link advanced lub podanie w pasku adresu przeglądarki:
    http://adres.ip.urządzenia/admin/advanced, na przykład http://192.168.1.12/admin/advanced
  3. Wybieramy zakładkę: Regional.
  4. Ustawiamy w polu Time Zone: wartość odpowiednia dla kraju. W Polsce: GMT:+01:00
  5. Naciskamy przycisk: Submint All changes.

Po wykonaniu tych czynności urządzenie się ponownie uruchomi.