Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Ustawianie strefy czasowej Cisco SPA-9xx, PAP2

Dotyczy: Cisco/Linksys SPA 921, SPA 922, SPA 941, SPA 942, SPA 962

Jeżeli używamy automatycznego ustawiania czasu z serwera czasu (patrz wyżej), wówczas dobrze jest ustawić prawidłowa strefę czasową. W tym celu powinniśmy wykonać następujące czynności:

 1. Logujemy się na stronę WWW urządzenia, jako administrator – najprościej poprzez podanie w pasku adresu przeglądarki:
  http://adres.ip.urządzenia/admin, na przykład http://192.168.1.12/admin
 2. Przełączamy interfejs konfiguracyjny do trybu zaawansowanego poprzez kliknięcie na link advanced lub podanie w pasku adresu przeglądarki:
  http://adres.ip.urządzenia/admin/advanced, na przykład http://192.168.1.12/admin/advanced
 3. Wybieramy zakładkę: Regional.
 4. Ustawiamy w polu Time Zone: wartość odpowiednia dla kraju. W Polsce: GMT:+01:00
 5. Naciskamy przycisk: Submint All changes.

Po wykonaniu tych czynności urządzenie się ponownie uruchomi.

Automatyczne ustawianie czasu telefonu Cisco SPA-9xx, PAP2 (Synchronizacja z zegarem atomowym)

Dotyczy: Cisco/Linksys SPA 921, SPA 922, SPA 941, SPA 942, SPA 962, PAP2

Znakiem czasu jest to, że jesteśmy przyzwyczajeni już do stanu, że to urządzenia “pamiętają” o tym, iż na wiosnę i na jesieni, same mają zmienić swój czas z zimowego na letni i na odwrót. Ba same potrafią ustalić jaki jest dzień i która jest godzina.

Jeżeli chcemy, żeby nasz telefon miał automatycznie ustawiany czas, który jest pobierany z atomowego wzorca czasu, powinniśmy wykonać następujące czynności:

 1. Logujemy się na stronę WWW urządzenia, jako administrator – najprościej poprzez podanie w pasku adresu przeglądarki:
  http://adres.ip.urządzenia/admin, na przykład http://192.168.1.12/admin
 2. Przełączamy interfejs konfiguracyjny do trybu zaawansowanego poprzez kliknięcie na link advanced lub podanie w pasku adresu przeglądarki:
  http://adres.ip.urządzenia/admin/advanced, na przykład http://192.168.1.12/admin/advanced
 3. W zakładce System w polu Primary NTP Server: ustawiamy adres serwera czasu w lokalnej sieci, na przykład 192.168.1.1, jeżeli takowego serwera nie posiadamy to możemy ustawić serwer czasu jako jeden z publicznie dostępnych, na przykład: 0.pool.ntp.org
  więcej informacji o serwerach czasu jest na stronie: http://www.pool.ntp.org (strona w języku angielskim)
 4. Oczywiście możemy także ustawić zapasowy serwer czasu. W tym celu analogicznie do poprzedniego: w zakładce System w polu Secondary NTP Server: ustawiamy adres serwera czasu w lokalnej sieci, na przykład 192.168.2.200, jeżeli takowego serwera nie posiadamy to możemy ustawić serwer czasu jako jeden z publicznie dostępnych, na przykład: 1.pool.ntp.org
 5. Naciskamy przycisk: Submint All changes.

Po wykonaniu tych czynności urządzenie się ponownie uruchomi.

Ręczne ustawienie i zmiana czasu (Cisco SPA-9xx, PAP2)

Dotyczy: Cisco/Linksys SPA 921, SPA 922, SPA 941, SPA 942, SPA 962

Najprostszym rozwiązaniem jest ręczne ustawienie daty i godziny w telefonie. Jak to zrobić:

 1. Logujemy się na stronę WWW urządzenia, jako administrator – najprościej poprzez podanie w pasku adresu przeglądarki:
  http://adres.ip.urządzenia/admin, na przykład http://192.168.1.12/admin
 2. Wybieramy zakładkę: Regional.
 3. W polu: Set Local Date (mm/dd): ustawiamy bieżący miesiąc i dzień w formacie 02/26 (26. lutego).
 4. W polu: Set Local Time (HH/mm): ustawiamy godzinę, na przykład: 13:43.
 5. Naciskamy przycisk: Submint All changes.

Proszę pamiętać, że przy w takim rozwiązaniu, po każdym zaniku napięcia będziemy musieli ponownie ustawiać datę i godzinę.