Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

Ręczne ustawienie i zmiana czasu (Cisco SPA-9xx, PAP2)

Dotyczy: Cisco/Linksys SPA 921, SPA 922, SPA 941, SPA 942, SPA 962

Najprostszym rozwiązaniem jest ręczne ustawienie daty i godziny w telefonie. Jak to zrobić:

  1. Logujemy się na stronę WWW urządzenia, jako administrator – najprościej poprzez podanie w pasku adresu przeglądarki:
    http://adres.ip.urządzenia/admin, na przykład http://192.168.1.12/admin
  2. Wybieramy zakładkę: Regional.
  3. W polu: Set Local Date (mm/dd): ustawiamy bieżący miesiąc i dzień w formacie 02/26 (26. lutego).
  4. W polu: Set Local Time (HH/mm): ustawiamy godzinę, na przykład: 13:43.
  5. Naciskamy przycisk: Submint All changes.

Proszę pamiętać, że przy w takim rozwiązaniu, po każdym zaniku napięcia będziemy musieli ponownie ustawiać datę i godzinę.