Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

PostreSQL: Obliczanie rozmiaru tabeli na dysku

Jeżeli zajdzie potrzeba określenia ile miejsca na dysku zajmuje konkretna tabela bazy danych, to możemy w tym celu użyć następujących funkcji:

  • pg_relation_size() – zwraca w bajtach rozmiar samej tabeli na dysku.
  • pg_total_relation_size() – zwraca w bajtach rozmiar tabeli oraz indeksów na dysku

W celu wyświetlania danych w formacie przyjaznym dla człowieka, polecam użycie funkcji pg_size_pretty().

Wyświetlenie rozmiaru samej tabeli bez indeksów możemy wykonać poprzez podanie poniższego polecenia:
cc=# SELECT pg_size_pretty(pg_relation_size('crm_worklog'));

 pg_size_pretty
----------------
 4856 kB
(1 row)

Wyświetlenie rozmiaru tabeli i indeksów możemy wykonać poprzez podanie poniższego polecenia:
cc=# SELECT pg_size_pretty(pg_total_relation_size('crm_worklog'));

 pg_size_pretty
----------------
 5424 kB
(1 row)