Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

PostreSQL: Jak znaleźć największą tabelę w bazie danych?

Niejednokrotnie zetknąłem się z potrzebą znalezienia największej tabeli w bazie danych. Zadanie to można wykonać stosunkowo prosto w następujących krokach:

1. Logujemy się do bazy danych PostgreSQL, na przykład:

psql baza_do_sprawdzenia_największej_tabeli

2. Wydajemy polecenie SQL:

SELECT relname, relpages FROM pg_class ORDER BY relpages DESC limit 1;

W wyniku otrzymamy na przykład:

relname | relpages
---------------------------------+----------
crm_log | 583