Programiści: Python, Django, Java | Administratorzy IT | Outsourcing IT
TwitterFacebookYouTubeEmail

PostreSQL: Obliczanie miejsca zajmowanego na dysku przez bazę danych

Informacje o rozmiarze bazy danych zajmowanym na dysku możemy uzyskać poprzez wywołanie funkcji:
pg_database_size()

Powyższa funkcja podaje rozmiar w bajtach, co z reguły jest mało przyjazne dla człowieka. W związku z tym polecam użycie funkcji
pg_size_pretty()

Powyższa funkcja dokona konwersji wyświetlanych danych do formatu przyjaznego dla człowieka.
SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('cc'));

W wyniku otrzymamy, na przykład:

pg_size_pretty
----------------
35 MB